Музикална школа

Клас пиано

Занятията се провеждат в периода 01.10 - 31.05, два пъти в седмицата

Преподавател: Албена Кавърджикова

https://muzikalnashkola.wordpress.com/

Контакти и въприси

 Клас солфеж

Занятията се провеждат в периода 01.10 - 31.05, един път в седмицата

Преподавател: Биляна Данаилова

Log in

create an account