Събития

Финален отчет на Проект "Правило 2+2=5"

Читалище "Просвета1888" приключи Проект "Правило 2+2=5", който се изпълни по Договор с Фондация "Работилница за граждански инициативи" на Програма "ИРИС" за периода от 14.09.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум и Национална мрежа за децата. Проекта подпомогна 71 семейства с 127 деца белязани от бедност и ограничени ресурси, които поемат пълната тежест на последствията от пандемия Covid-19. Ограничаване или липса на приходи води до отказ от училище и трудна прехрана. След одобрение на проекта от ФРГИ, директорите на училищата и детските градини от гр. Поморие, гр. Каблешково, с. Бата и с. Порой по уточнени списъци подадоха заглавията на учебниците и учебните помагала с автори и издателства. Бяха закупени и доставени през месец септември 31 комплекта учебници за ученици от осми до дванадесети клас и 116 комплекта учебни помагала за децата от детските градини и учениците от първи до седми клас. През четирите месеца на проекта служители, доброволци и бенефициенти на проекта получиха лични предпазни средства, дезинфектанти и хигиенни препарати. Изработи се дипляна, в която потребителите на проекта се информираха за симптомите на Covid-19, мерките които трябва да предприемат и доброволците по места, с които да контактуват за съвет и помощ. Първите консултации по места с психолог се проведоха в с. Порой и гр. Каблешково. За с. Бата консултацията не се проведе поради влязлата в сила Заповед на Министъра на здравеопазването от 25.11.2020 г. за прилагане на противоепидемични мерки в културните институти. През месеците ноември и декември се раздадоха 142 пакета хранителни продукти, които съдържаха: олио, брашно, ориз, боб, леща, макарони, захар, консерви от телешко месо и риба, кутии пастет, кашкавал, кори за баница, вафли кутия, пакети бисквити, кутия бонбони.

Читалище "Просвета1888" изпълни всички дейности заложени в периода на проекта в планирания срок. Постигна се целта семействата да се запазят в цялост и да няма отпаднали деца от училище.

За изпълнение на проекта активно се включиха секретарят на НЧ "Атанас Манчев1920" гр. Каблешково - Павлина Дърлянова, Кметът на с. Бата - Георги Георгиев, секретарят на НЧ "Просвета1928", с. Порой - Янка Кръстева и Кметът на с. Порой - Фатме Смаил, Кольо Николов - Председател на Читалище "Възраждане-Доброван2013", Румяна Динева - модератор н ОУ "Христо Ботев".

Благодарим за безвъзмездната помощ!

Благодарим на директорите на училищата от с. Бата, с. Порой, ОУ "Христо Ботев" - гр. Поморие, ПГТ "Алеко Константинов" - гр. Поморие за помощта при определяне и раздаване на учебните помагала и учебници на децата от проекта. 

С благодарност и към Община Поморие, която осигури транспорта за доставка на хранителните продукти, учебните и хигиенни материали, и предпазни средства като доброволен принос за проекта през целия период на изпълнението. Благодарим на Програма "ИРИС" и Фондация "Работилница за граждански инициативи" за усмивките на 127 деца и техните родители!

Милчо Талев - Председател на НЧ "Просвета1888" - гр. Поморие

Атанаска Драгнева - Координатор на Проект "Правило 2+2=5"

Диана Колчева - Психолог-консултант в проекта 

Log in

create an account