Събития

Яворови дни 2019

ЯВОРОВИ ДНИ - 2019

 

 Национален конкурс за поезия

"От заник слънце озарени, алеят морски ширини..."

 

В поетичния конкурс могат да участват автори над 18 години от цялата страна. 

Творбите /до 5 стихотворения/ в 3 екземпляра изплащайте на адрес: 

8200 гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 51 /конкурс за поезия/.

Конкурсът е анонимен. Запечатайте, и поставете в големия плик малко пликче с трите си имена,

адрес и телефон за връзка.

Краен срок: 30 юни 2019 /валидно е пощенското клеймо на плика/

Изпратените стрихотворения трябва да бъдат свързани, макар и индиректно,

с духа и естететиката на големия поет.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на

13 юли 2019.

 

Ще бъдат присъдени и следните награди:

I награда   -  500 лв. и плакет "Яворов"

II награда  -  350 лв. и диплом

III награда -  150 лв. и диплом

 

По преценка на журито, при липса на подходущи творби,

някоя от наградите може и да не бъде присъдена.

 

Видео

Log in

create an account