Събития

Програма "ИРИС"

Читалище "Просвета1888" получи финансиране от Програма "ИРИС" за проекта "ПРАВИЛО 2+2=5"

Програма "ИРИС" подкрепя проекти на читалища, сдружения и инициативни групи в помощ на засегнатите от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация "Работилница з граждански инициативи". Основен дарител е Фонд "Мечтата на Таня".

През 2019 г. Читалище "Просвета1888" реализира идеята на група родители, решили да помогнат на 3-годишната Яна Нанушева, бореща се с тежко заболяване. Четири момчета и две момичета на 9 г. от гр. Поморие, подготвени от участник в театралния състав на читалището - Мария Маркова, представиха в 2 дни премиерното заглавие на приказката "Който не работи, не трябва да яде". Дарителският акт събра сумата от 3078 лв. и получи широка гласност в медиите. Отрази го и БНР. Този резултат ни амбицира да помогнем и на други деца от Община Поморие. Наш партньор в последните години е кабинетът за социална превенция. Децата и младежите, с които се работи са ползватели на библиотеките в читалищата от Община Поморие.

Семействата, белязани от бедност и ограничени ресурси поемът пълната тежест на последствията от COVID-19. Ограничаване или липса на приходи води до отказ от училище и трудна прехрана. Приоритетно средства ще се изразходват за учебници, учебни помагала и хранителни пакети. Високостресовата семейна среда налага нуждата от консултантска помощ, която ще се оказва по местоживеене с бенефициантите на проекта. 

Както на ползватели на проекта, така и на екипа от доброволци ще се осигурят предпазни средства от маски, шлемове, дезинфектанти.

Идеята на екипа, на проекта "Правило 2+2=5" е да подкрепи 71 семейства от селищната система на Община Поморие, които да получат необходимата финансова помощ под формата на учебници, учебни помагала, предпазни средства, храна и психологична помощ, за да се гарантира, че могат да останат заедно в условията на пандемията COVID-19, а учащите се в тези семейства да приключат успешно първия учебен срок. Този проект е кауза, в която вярват хората, включили се в него. Това са щатните служители от читалищата в Поморие, Каблешково, Бата и Порой с подкрепа на кабинета за социална превенция и Община Поморие, която ще подпомогне проекта с транспорт за доставката на пакетите храна и материали. Нарекохме проекта "Правило 2+2=5" защото ефекта при него се постига чрез натрупване на различни способности, сили и дейности, които се припокриват и взаимно допълват. И както в синергията, крайният ефект е по-голям от сумата на ефектите, предизвикани поотделно от всеки отделен елемент. Очакванията ни са да се преодолее тежката зима на 2020/2021 г., която ще остави без работа и препитание много семейства, вследствие икономическите проблеми на страната, свързани с  COVID-19. Нашата цел е семействата от проект "Правило 2+2=5" да посрещнат Новата 2021 г. единни, здрави, обединени.

Галерия

Log in

create an account