Събития

Покана

Детайли:

  • Кога: -
  • Къде: Читалище "Просвета 1888" - Поморие
Каним Ви на Общо отчетно събрание

Настоятелството на НЧ "Просвета 1888" свиква Общо отчетно събрание на 23.06.2020 г.  (вторник), от 17:30 ч., в залата на читалището.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред: 

  1. Отчетен доклад за дейността през 2019 г.
  2. Отчетен доклад на Проверителната комисия за финансовата 2019 г.
  3. Приемане бюджет на читалището за 2020 г.
  4. Приемане на календар за културните прояви за 2020 г.
  5. Текущи 

При липса на кворум събранието ще се проведе на същата дата от 18:30 ч.

Настоятелство на НЧ "Просвета 1888"

Log in

create an account