Събития

Съобщение

 

Настоятелството на НЧ "Просвета1888" обявява процедура по избор на наемател на помещение "Арт клуб" с градина.

 

Срокове:

  • Закупуване на документи за участие - 18-21.09.2023 г.
  • Подаване на документи - 25-28.09.2023 г.
  • Разглеждане и определяне на наемател - 29.09.2023 г.

 

Документите могат да се получат и подадат в канцеларията на НЧ "Просвета1888" от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 часа.

Тел. 0596/22316

Чети още...

Театър

     Читалищният театър "Просвета" е основан през 1899 г., а трупата е от 20 актьори - любители (служители, учители, студенти). През 1899 г. се вдига за първи път театралната завеса в Анхиало. Читалището се превръща в притегателен център за населението в крайморския град. За съжаление, малко са данните за дейността на трупата в първите години на нейното основаване, както и имената на актьорите, участвали в нея. В самото начало се поставят предимно едноактни пиеси, хумористични сценки, водевили и др., които се играят предимно на вечеринките, които читалището организира.

Чети още...

Log in

create an account