Библиотека

Библиотека

Работно време:

 • Понеделник - петък: -
 • Почивен ден: събота и неделя
 • Телефон: 0596/22470
 
     Библиотеката при Народно Читалище "Просвета 1888" гр. Поморие съществува от самото основаване на Читалището през 1888 г. През годините библиотеката се превръща в желано и обичано място за жителите и гостите на града. Днеса тя разполага с 53 000 тома книжен фонд - художествена литература за деца и възрастни, справочна и научна литература на български, руски и английски език, периодични издания. Обособени са следните отдели:
Чети още...

Правила

Правила за обслужване на читателите и потребителите в библиотеката на НЧ "Просвета 1888" - гр. Поморие

 • Общи положения

Чл. 1 Библиотеката при НЧ "Просвета 1888" е общодостъпна и предоставя безплатно за ползване на читателите библиотечните документи на фонда. Тези правила уреждат взаимоотношенията с читателите и потребителите, съобразно Закона за обществените библиотеки, в сила от 06.07.2009 г.

Чл. 2 Специализираните услуги и читателският абонамент се извършват срещу заплащане по определени тарифи, утвърдени със заповед на председателя на Настоятелството.

Чети още...

Услуги

Платени услуги в библиотеката на НЧ "Просвета 1888" - гр. Поморие

/Цените влизат в сила от 01.01.2017 г./

Услуги Цена Срок
1.

Читателска карта - годишен абонамент

 • За лица до 14 год. възраст
 • За лица над 14 год. възраст, ученици, студенти и пенсионери
 • За всички останали

 

5.00 лв.

6.00 лв.

10.00 лв.

 

1 год.

1 год.

1 год.

2.

Временни читателски карти

 • За еднократно ползване
 • За 1 месец

 

0.50 лв.

5.00 лв.

 

1 ден

1 месец

3.

Копирни услуги

 • Формат А4 - едностранно
 • Формат А4 - двустранно
 • Формат А3 - едностранно
 • Формат А3 - двустранно

 

0.10 лв.

0.15 лв.

0.20 лв.

0.30 лв.

 
4.

Компютърни услуги

Ползване на компютър:

 • За потребители на библиотеката
 • При ползване по-дълго от 2 часа за потребители на библиотеката
 • Компютърна разпечатка - 1 стр. - формат А4 /черно-бяло/
 • Компютърна разпечатка - 1 стр. - формат А4 /цветно/

 

 

безплатно

1.00 лв.

0.10 лв.

1.00 лв.

2 часа

1 час

5. Изработване на писмени справки до 3 листа 2.00 лв. 1 седмица
6. Депозит на читатели биз постоянно местоживеене в Поморие 15.00 лв.  
7.

Глоби

 • За читатели до 14 год. възраст
 • За читатели над 14 год. възраст

 

0.50 лв.

1.00 лв.

 

За просрочен месец

За просрочен месец

Чети още...

Log in

create an account